Fundusze Europejskie - Labelcall

EUROPEAN FUNDS

TYTUŁ PROJEKTU

„Przeprowadzenia prac badawczych nad technologią automatycznej oceny potrzeb klientów obsługiwanych przez callcenter i możliwości przeprowadzenia bardziej skomplikowanych scenariuszy rozmów przy pomocy sztucznej inteligencji uwzględniających fazę ex-ante oraz ex-post”.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie aplikacji do automatycznej predykcji tematu rozmowy klienta w callcenter oraz implementacja algorytmu w aplikacji, która identyfikuje dzwoniącego klienta na podstawie danych zgromadzonych w różnych systemach typu CRM, ERP, E-Commerce itp.

PLANOWANE EFEKTY

Efektem realizacji projektu będzie narzędzie informatyczne umożliwiające wyświetlanie na ekranie telefonu istotnych danych biznesowych o dzwoniącym kliencie w celu zwiększenia jakości obsługi klienta poprzez spersonalizowane podejście, skrócenie czasu rozmowy itd. Rozwiązanie technologiczne wypracowane w ramach niniejszego projektu ma umożliwić predykcję tematu rozmowy z klientem jeszcze przed odebraniem telefonu przez użytkownika i tym samym znacząco skrócić czas rozmowy, oferując po zakończeniu rozmowy również szereg dodatkowych, zautomatyzowanych czynności (np. wysłanie potwierdzenia, monitorowanie sprawy, o której była rozmowa itd.).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 000 000,00 zł

WKŁAD FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO: 800 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Zakończone projekty

TYTUŁ PROJEKTU

labelcall.com – identyfikacja klienta dzwoniącego jako mobilny callcenter dla MŚP.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest stworzenie, promocja oraz sprzedaż nowego rozwiązania na rynku jakim jest
aplikacja mobilna, która identyfikuje klienta dzwoniącego i pozwala na szybsze reagowanie na jego
potrzeby, spersonalizowane podejście oraz zaraportowanie akcji. Efektem działania naszej aplikacji
ma być zwiększona sprzedaż przez telefon oraz zwiększenie zadowolenia klienta dzwoniącego.
Wszystkie dane wyświetlane na telefonie pochodzą z zasobów baz danych zgromadzonych przez
naszego klienta. Tym samym dane identyfikujące dzwoniącego nie są współdzielone z innymi
użytkownikami. Analiza zgodności z RODO wykluczyła tu jakiekolwiek zagrożenia.

PLANOWANE EFEKTY

Efektem projektu będzie gotowy i innowacyjny produkt o nazwie Labelcall tj. aplikacja mobilna,
aplikacja serwerowa oraz portal www. Dodatkowo aplikacja zostanie zintegrowana z co najmniej 6partnerami w których dostępna będzie do pobrania. Partnerami będą popularne systemy CRM,
E-Commerce, ERP itp., które oferują możliwość sprzedaży zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z ich oprogramowaniami. Będzie to jedno z kluczowych zadań do wykonania na etapie realizacji projektu. W celu osiągnięcia tego celu zostaną zatrudnione odpowiednie osoby m.in programiści, specjaliści ds. marketingu oraz osoby do obsługi klienta Kluczowym zadaniem będzie promocja produktu jako pierwszego mobilnego callcenter dla MŚP. Planujemy wykorzystywać głównie kanały internetowe bezpośrednio na stronach, forach, profilach społecznościowych zintegrowanych partnerów. W trakcie projektu planujemy posiłkować się własnymi zasobami m.in zakupionymi w trakcie realizacji środkami trwałymi takimi jak podstawowe meble oraz komputery. Projekt będzie realizowany w Polsce Wschodniej w województwie Warmińsko-Mazurskim lub Lubelskim. Zasięg projektu będzie międzynarodowy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 040 100,00 zł

WKŁAD FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO: 857 400,00 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Platformy startowe dla nowych pomysłów
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej