European funds - LabelcallFundusze Europejskie

TYTUŁ PROJEKTU

labelcall.com – identyfikacja klienta dzwoniącego jako mobilny call center dla MŚP.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest stworzenie, promocja oraz sprzedaż nowego rozwiązania na rynku jakim jest
aplikacja mobilna, która identyfikuje klienta dzwoniącego i pozwala na szybsze reagowanie na jego
potrzeby, spersonalizowane podejście oraz zaraportowanie akcji. Efektem działania naszej aplikacji
ma być zwiększona sprzedaż przez telefon oraz zwiększenie zadowolenia klienta dzwoniącego.
Wszystkie dane wyświetlane na telefonie pochodzą z zasobów baz danych zgromadzonych przez
naszego klienta. Tym samym dane identyfikujące dzwoniącego nie są współdzielone z innymi
użytkownikami. Analiza zgodności z RODO wykluczyła tu jakiekolwiek zagrożenia.

PLANOWANE EFEKTY

Efektem projektu będzie gotowy i innowacyjny produkt o nazwie Labelcall tj. aplikacja mobilna,
aplikacja serwerowa oraz portal www. Dodatkowo aplikacja zostanie zintegrowana z co najmniej 6
partnerami w których dostępna będzie do pobrania. Partnerami będą popularne systemy CRM,
ecommerce, ERP itp, które oferują możliwość sprzedaży zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z ich
oprogramowaniami. Będzie to jedno z kluczowych zadań do wykonania na etapie realizacji projektu.
W celu osiągnięcia tego celu zostaną zatrudnione odpowiednie osoby m.in programiści, specjaliści ds.
marketingu oraz osoby do obsługi klienta Kluczowym zadaniem będzie promocja produktu jako
pierwszego mobilnego call center dla MŚP. Planujemy wykorzystywać głównie kanały internetowe
bezpośrednio na stronach, forach, profilach społecznościowych zintegrowanych partnerów. W trakcie
projektu planujemy posiłkować się własnymi zasobami m.in zakupionymi w trakcie realizacji
środkami trwałymi takimi jak podstawowe meble oraz komputery. Projekt będzie realizowany w
Polsce Wschodniej w województwie Warmińsko-Mazurskim lub Lubelskim. Zasięg projektu będzie
międzynarodowy.


WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 040 100,00

WKŁAD FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO: 857 400,00

Program Operacyjny Polska Wschodnia
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Platformy startowe dla nowych pomysłów
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej